[Logotyp JIC Media AB]

JIC Media AB, Lindholmsvägen 22, SE-417 57 Göteborg
Telefon: +46 (0)31 23 77 50 Mobil: +46 (0)708 23 77 51
Epost: info@jicmedia.se

 Hem   Journalistik   Projekt   Medieträning   Om JIC Media   Kontakt 
 

Kvinnor i fängelse - USA

Publicerad i Metro

I USA sitter 138 000 kvinnor fängelse. Det är tre gånger så många som i mitten av 80-talet och tio gånger fler än i Västeuropa. Nästan hälften av kvinnorna är dömda för narkotikabrott.

Antalet kvinnor i amerikanska fängelser har ökat dramatiskt. Det är "kriget mot droger" som slår hårt, i synnerhet mot kvinnor som tillhör etniska minoriteter. I New York är 77 procent av de intagna spansktalande kvinnorna, Hispanics, och 59 procent av de svarta kvinnorna, dömda för narkotikabrott, medan 34 procent av de vita kvinnorna är dömda för samma brott. Antalet kvinnor i amerikanska fängelser ökar snabbare än antalet män. Men andelen är än så länge låg, 8 procent.

Det faktum att kvinnorna är så mycket färre har gjort att deras särskilda behov inte tillgodoses. De behandlas dessutom ofta sämre än männen.

Kriminalvårdsmyndigheterna i USA skiljer sig avsevärt åt när det gäller att utveckla speciella kvinnoprogram. När Amnesty International gjorde en undersökning i 52 fängelser, 1997, hade bara 19 anstalter anpassade program för kvinnor som blivit misshandlade i hemmet och endast nio anstalter erbjöd program för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.

Särskilt eftersatta är de intagna mammorna, som har små möjligheter att upprätthålla kontakten med sina barn. Uppskattningsvis har 200 000 barn sina mammor i fängelser, 80 000 småbarnsmammor.

Kvinnofängelserna ligger ofta på landsbygden, långt från städerna där majoriteten av de intagna bor. Under 1997-98 dömdes drygt 2 200 gravida kvinnor till fängelse och 1 300 barn föddes i fängelser. I åtminstone 40 stater tas nyfödda från de intagna mödrarna omedelbart efter födseln.

(Källa: Amnesty International)