[Logotyp JIC Media AB]

JIC Media AB, Lindholmsvägen 22, SE-417 57 Göteborg
Telefon: +46 (0)31 23 77 50 Mobil: +46 (0)708 23 77 51
Epost: info@jicmedia.se

 Hem   Journalistik   Projekt   Medieträning   Om JIC Media   Kontakt 
 

Medieträning

Skräddarsy din egen utbildning tillsammans med JIC Media.

Utbildningarna är anpassade till offentlig verksamhet och organisationer och vänder sig till personer som har eller kan komma att ha kontakter med media.

Vi gör också skräddarsydda utbildningar för chefer i privat verksamhet samt individuell handledning.

Bakom Rubrikerna - att möta media
I första hand en praktisk medieträning med realistiska övningar. Både TV- och radioövningarna genomförs med scenarier från deltagarnas arbetsliv. Alla intervjuas minst två gånger och får personlig feedback. Teori vävs in i samband med genomgångar och det finns utrymme för såväl diskussion som reflektion. Utbildningen, som är synnerligen effektiv, planeras tillsammans med beställaren.
Ur programmet:
 • Medieträning, praktiska övningar
 • Stressen inför intervjun
 • Hur jag förbereder mig
 • Målgruppernas inverkan
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Det nya medielandskapets betydelse
 • Kontakter med media
Öppna kurser
Vi gör även öppna utbildningar för chefer i medelstora företag inom ett begränsat geografiskt område. Deltagarna känner väl till varandras verksamheter och är redan bekanta med varandra.
Uppdragsgivare:
 • Polisen
 • Kommunledningar
 • Förvaltningar
 • Kommunala bolag
 • Regioner
 • Fackföreningar
 • Privata företag

Erfarna utbildare

Monica Hirsch är journalist,
kombinerar utbildningar
med arbete som skribent
och dokumentärfilmare.

Peter Isaksson är film- och
TV-fotograf med lång er-
farenhet av nyhetsarbete
och kommersiell TV.

Louise Hamilton är
journalist med erfarenhet
av alla media och har
lett kurser i många år.

För mer information kontakta JIC Media, mejl eller telefon.

Sagt om kursen

”Det fanns tid för diskussion och reflektion. Bra föreläsare som skapade en trygg stämning i gruppen. Varje minut kändes intressant.”

”Bra utbildning. Kursansvariga upplevdes som öppna och engagerade. Kände mig inbjuden bakom kulisserna.”

”Jag tyckte att allt var intressant. Både TV- och radiointervjuerna var lärorika och väldigt nyttiga.”

”Jag upplevde att de fiktiva situationerna som satte grunden för TV- och radioframträdandet hade stor betydelse för hur man framträdde. Ni hade gjort ett jättebra jobb med att sätta er in i respektive persons arbetsuppgifter.”

”Att få feedback på genomförda intervjuer. Att alla bjöd på sig själva. Flera saker som jag kommer att tänka på framöver.”

”Bra och rak feedback. Flera nyttiga tips. Bra att ställa även de obekväma frågorna, att inte släppa taget.”

”Alla som kan hamna i en intervjusituation borde gå denna kurs.”

(Citaten hämtade från utvärderingar)